Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on lis 11, 2021 in Biznes |

Ułatwienie pracy w programie Excel

Ręczne wpisywanie danych wymaga przeznaczenia dużej ilości czasu. Niektóre procesy trzeba zautomatyzować, aby były wykonywane w sposób efektywny. Producent arkusza kalkulacyjnego umożliwia skrócenie czasu pracy za pomocą odpowiednich formuł. Dzięki temu praca stanie się przyjemniejsza.

Sumowanie komórek i zliczanie liczb

Żmudnym procesem jest sumowanie komórek w programie Excel, a przecież można to zrobić szybciej. Często na początku pracy z programem Excel zastanawiamy się jak wpisać formułę w excelu. Zaznaczamy jedną komórkę i wpisujemy znak = i przenosimy się do pola wpisywania formuły. Do tego służy długie pole do wpisywania tekstu umieszczone nad komórkami. Wpisujemy np. =SUMA(A1;A20), =SUMA(A1:A20). Jak mamy do policzenia więcej wartości, to wystarczy tylko odpowiednio przeciągnąć komórkę, kierując kursor na jej prawy dolny róg. Możemy ilość liczb w komórkach w danym arkuszu, wspisując formułę ILE.LICZB. Funkcja nam wtedy zwraca wartość liczbowąm w ilu komórkach faktycznie znajdują się liczby.

Usuwanie spacji z arkusza

Usuwanie spacji z arkusza kalkulacyjnego może być problematyczne, dlatego często wpisujemy w wyszukiwarkę jak wpisać formułę w excelu i szukamy do niej odpowiedniej formuły. Ta formuła jest mało znana, ponieważ jest rzadko używana. Aby usunąć nadmiarowe spacje lub zbędne znaki wystarczy wpisać formułę =OCZYŚĆ(C5), gdzie C5 jest numerem komórki. Z komórki usuwane są spacje i nieproszone znaki. Można zaznaczyć też cały arkusz i zostanie on odpowiednio sformatowany.

Wyszukiwanie pionowe

Wyszukiwanie pionowe jest jedną z najbardziej przydatnych funkcji, zwłaszcza dla nauczycieli. Za pomocą wpisanych już danych w arkusz można policzyć średnią danego ucznia. W tym celu nalezy wypełnić arkusz punktami danych uczniów ze sprawdzianów, pod spodem w pewnej odległości od ostatniego rekordu tabeli trzeba zrobić drugą mini-tabelę, która będzie przedziałem punktowym. Dla przykładu formuła: =WYSZUKAJ.PIONOWO([@[Suma punktów]];$D$21:$E$26;2;PRAWDA) uwzględnia ilość uzyskanych punktów z komórki nazwanej suma punktów i porównuje je z przedziałem punktowym z drugiej tabeli. Warto zauważyć, że pomiędzy każdy znak z zapisu D21:E26 wstawiliśmy znak dolara. Nie wydaje się to trudne, a odgrywa świetną rolę przy wystawianiu ocen studentom i uczniom.

Nauka programu Excel może zająć trochę czasu, ale zdecydowanie warto. Można go używać nie tylko do celów zawodowych, ale można w nim stworzyć budżet domowy albo listę zakupów. Nauka programu Excel zaczyna się jeszcze w szkole na lekcjach informatyki, dlatego warto z nich wyciągnąć jak najwięcej.