Pages Menu
 

Categories Menu

Posted by on wrz 1, 2021 in Reklama offline |

Microsoft Excel – najważniejsze funkcje

Czym jest Microsoft Excel?

Microsoft Excel produkowany przez firmę Microsoft arkusz kalkulacyjny. Działa pod systemami Windows, macOS, iOS i Android. Excel wchodzi w skład pakietu Microsof Office i jest powszechnie używany w firmach i instytucjach, a także przez użytkowników domowych. Głównym zastosowaniem tego programu jest wykonywanie obliczeń, które przedstawione są w formie tabelarycznej. Z czasem excel zyskał jednak wiele innych zastosowań. Pierwsza wersja programu przeznaczona była dla systemu operacyjnego WINDOWS i trafiła na rynek w roku 1987. Excel z miejsca stał się przebojem i od lat nie traci swej popularności.
Jakie są najważniejsze funkcje excela, bez których wielu użytkownikom trudno jest wyobrazić sobie pracę?

Najważniejsze funkcje excela

Excel jest narzędziem, w którym do pracy wykorzystywać można dziesiątki funkcji. Dostępne są liczne funkcje matematyczne, finansowe i bazodanowe. Nawet bardzo zaawansowani użytkownicy, którzy korzystają z tego programu od lat z pewnością nie znają ich wszystkich. Na początek, do codziennej pracy warto zapoznać się z podstawowymi 10 funkcjami, które mogą znacznie ułatwić pracę, którą musimy wykonać. Są to kolejno funkcje: JEŻELI, WYSZUKAJ PIONOWO, SUMA, ŚREDNIA, ILOCZYN, ZNAJDŹ, ADR.POŚR, INDEKS I LICZ.JEŻELI. Funkcja JEŻELI pozwala na zwrócenie jednej z dwóch wartości, w zależności od tego, czy spełniony zostanie podany warunek. Jeśli chcemy na przykład, żeby przy poszczególnych danych w tabeli pojawiło się słowo TAK lub NIE (w zależności od tego, czy spełniają nasz warunek) możemy użyć właśnie tej funkcji. Funkcja WYSZUKAJ PIONOWO wyświetla wartość znajdująca się w tabeli danych, odpowiadającą innej, znanej użytkownikowi wartości. SUMA pozwala sumować liczby ze wskazanych komórek. Średnia wykorzystywana jest do tego, aby wyliczyć średnią z liczb ze wskazanych komórek. Funkcja ILOCZYN iloczyn liczb ze wskazanych komórek lub podanych bezpośrednio w formule. Funkcja ZNAJDŹ zwraca pozycję podanego znaku (lub ciągu znaków) we wskazanym tekście. Dzięki fukcji ADR.POŚR możemy pobierać wartości z komórek, do których znamy bezpośredni adres, ale często może się on zmieniać. INDEKS zwraca wartość z tabeli, znajdującą się na przecięciu podanego numeru wiersza i numeru kolumny, zaś LICZ.JEŻELI liczy, ile jest komórek w podanym zakresie, które zawierają specyficzne wartości. Oczywiście dla każdego użytkownika inne funkcje mogą mieć kluczowe znaczenie, powyższe jednak są praktyczne i używane dość powszechnie.